Dostęp do poczty przez przeglądarkę internetową

Jako uzupełnienie tradycyjnego dostępu do poczty elektronicznej serwis host4u.pl oferuje dostęp do poczty przez przeglądarkę internetową. Dostęp do poczty można uzyskać pod adresem http://poczta.host4u.pl